Posted in Czołgi

TKS

Czołgi rozpoznawcze TKS (TK-S) Polska konstrukcja pancerna opracowana przez rozpoczęciem II Wojny Światowej w pierwszej połowie lat 30. XX wieku. W walkach obronnych na terytorium…

CZYTAJ DALEJ TKS
Posted in Czołgi

TK-3

Formacja tankietek TK-3 podczas jesiennych manewrów na Wołyniu – lata 30. XX wieku Czołg rozpoznawczy TK-3 (również TK) – polska tankietka z czasów dwudziestolecia międzywojennego….

CZYTAJ DALEJ TK-3
Posted in Czołgi

T-55AM „Merida”

T-55AM “Merida” – zmodernizowana wersja czołgu T-55A Historia modernizacji W 1961 roku rozpoczęto realizację opracowywania modernizacji czołgu T-55 – pod oznaczeniem kodowym Obiekt – 607, zajęło się…

CZYTAJ DALEJ T-55AM „Merida”
Posted in Czołgi

T-55

T-55 – radziecki czołg podstawowy I generacji. Powstanie konstrukcji W latach pięćdziesiątych XX wieku została opracowana ulepszona wersja czołgu T-54, w której były zastosowane liczne usprawnienia w konstrukcji uzbrojenia,…

CZYTAJ DALEJ T-55
Posted in Czołgi

IS-2

IS-2 – czołg ciężki konstrukcji radzieckiej z okresu II wojny światowej. Historia powstania Od początku 1943 roku konstruktorzy Fabryki Nr. 100 (Biuro Konstrukcyjne i Oddział Doświadczalny Zakładów Kirowskich w Czelabińsku) rozpoczęli…

CZYTAJ DALEJ IS-2
Posted in Czołgi

T-34/76

T-34/76 – czołg średni, konstrukcji radzieckiej, z okresu II wojny światowej. Historia powstania konstrukcji 15 sierpnia 1937 roku odbyło się posiedzenie Komitetu Obrony ZSRR. Rozpatrywano kwestię…

CZYTAJ DALEJ T-34/76
Posted in Czołgi

T-64

T-64 – radziecki czołg podstawowy. Na Zachodzie oznaczono go symbolem M-1970. Historia Prace nad czołgiem T-64 rozpoczęto w ZSRR w roku 1954. Podjęło się tego zadania Biuro Konstrukcyjne…

CZYTAJ DALEJ T-64
Posted in Czołgi

T-72M2D „Wilk”

T-72M2D „Wilk”  prototyp zmodernizowanego czołgu średniego T-72M1, który w przyszłości po przeprowadzeniu kilku modyfikacji został oznaczony jako PT-91 „Twardy”. Historia Polska rozpoczęła krajową produkcję wariantu…

CZYTAJ DALEJ T-72M2D „Wilk”
Posted in Czołgi

T-90

T-90 – rosyjski współczesny czołg podstawowy. W końcu lat 80-tych, dla dowódców wojskowych jak i dla konstruktorów stało się jasne, że podstawowe czołgi radzieckie w poważnym stopniu odstają technicznie…

CZYTAJ DALEJ T-90
Posted in Czołgi

T-54

  T-54 – radziecki czołg podstawowy I generacji powojennej, używany i produkowany m.in. w Polsce. Historia W końcowym etapie II Wojny Światowej konstruktorzy radzieccy na etapie zdołali nie…

CZYTAJ DALEJ T-54