Posted in Sprzęt inżynieryjny

MID

Maszyna inżynieryjno-drogowa MID Historia i opis konstrukcji: Pojazd powstał na podwoziu wozu WZT-3. Jest przystosowana do pracy w warunkach styczności z przeciwnikiem w niedogodnych warunkach…

CZYTAJ DALEJ MID