WPO 500

Wyrzutnia Pocisków Oświetlających WPO 500

Opis konstrukcji

Sama wyrzutnia posiada możliwość wystrzeliwania pocisków oświetlających w trybie automatycznych, kiedy po naciśnięciu przycisku „START”, automatycznie następowało wystrzelenie pełnej salwy liczącej 24 pociski rakietowe z pewnym odstępem między każdym wystrzałem. Pełna salwa była wystrzeliwana w tym trybie w czasie 7-8 sekund. Drugi tryb ręczny powodował opalenie każdego z pocisków rakietowych po naciśnięciu przycisku „START”, przy dowolnym odstępie czasowym, wybieranym przez dowódcę takiego zestawu.

Wyrzutnia pocisków oświetlających WPO 500 służy do wystrzeliwania następujących pocisków rakietowych:

  • Można stosować inne rodzaje pocisków rakietowych, w tym samym kalibrze

Podstawowe dane taktyczno-techniczne

  • Masa zestawu: 1000 kg

  • Kaliber pocisków rakietowych: 116 mm

  • Prędkość: marszowa do 60 km/h

  • Kąt ostrzału:

  • Donośność wystrzeliwanych pocisków rakietowych: od 1000 metrów do 5000 metrów

  • Czas odpalenia pełnego pakietu w trybie automatycznym: 7-8 sekund.

Informacje – Muzeum Broni i Militariów, Witoszów Dolny