Posted in Broń przeciwpancerna

GAF “Malkara”

GAF “Malkara” – przeciwpancerny pocisk rakietowy. Opracowany został w latach 1951-1954 wspólnie przez firmy z Australii: Government Aircraft Factory i Wielkiej Brytanii: Fairey Engineering Ltd…

CZYTAJ DALEJ GAF “Malkara”
Posted in Broń przeciwpancerna

3M6 „Trzmiel”

3M6 “Trzmiel” Samobieżna wyrzutnia 2P27 Lata 60. XX wieku to dla sił lądowych, ogólnowojskowych związków taktycznych czas, kiedy trwały nieustanne zmiany organizacyjne i wprowadzania do…

CZYTAJ DALEJ 3M6 „Trzmiel”