Posted in Działa samobieżne

Działo samobieżne Zrínyi II

105 mm Działo samobieżne 40/43.M Zrínyi II Muzeum Broni Pancernej w Kubince, Federacja Rosyjska Traktat pokojowy z Trianon narzucał nowej armii węgierskiej liczne ograniczenia na…

CZYTAJ DALEJ Działo samobieżne Zrínyi II