Posted in Działa samobieżne

Armato-haubica samobieżna Krab

155 mm Armato-haubica samobieżna Krab AHS Krab podczas ćwiczeń Dynamic Front 23 Polska współczesna armatohaubica samobieżna (AHS) kalibru 155 mm z lufą o długości 52…

CZYTAJ DALEJ Armato-haubica samobieżna Krab