Posted in Broń przeciwpancerna

obr./wz. 1937 (53-K)

45 mm armata przeciwpancerna obr./wz. 1937 (53-K) Radziecka przeciwpancerna armata holowana. Typ i przeznaczenie uzbrojenia Armata przeciwpancerna i przeznaczona była do zwalczania pojazdów pancernych (czołgów,…

CZYTAJ DALEJ obr./wz. 1937 (53-K)