Posted in Broń przeciwpancerna

wz. 1937 (53-K)

45 mm armata przeciwpancerna wz. 1937 (53-K) Radziecka przeciwpancerna armata holowana. Historia konstrukcji Armata przeciwpancerna zaprojektowana w ZSRR w biurze konstruktorskim Michaiła N. Łoginowa z…

CZYTAJ DALEJ wz. 1937 (53-K)