SPN-40

SPN-40 – Stacja zakłóceń radiolokacyjnych.

Przeznaczona do wytwarzania wielokrotnych impulsów zakłóceń odzewowych zakłócających pracę pokładowych samolotowych stacji radiolokacyjnych obserwacji powierzchni ziemi i kierowania uzbrojeniem. Stacja zamontowana jest na podwoziu typu URAL 375.

Urządzenie zapewnia wykrycie pokładowych stacji radiolokacyjnych, określenie kierunku, automatyczne określenie częstotliwości sygnału sądowanego oraz wytworzenie paczki impulsów zakłócających. SPN-40 jest stacją starszej generacji i emitowane przez nią zakłócenia (wielokrotne impulsowe) o wąskim
paśmie widma zakłóceń, około 4-5 MHz nie stanowią zagrożenia dla stabilnej pracy nowoczesnych systemów i stacji radiolokacyjnych o zmiennej w paśmie częstotliwości pracy oraz posiadających
układy przeciwzakłóceniowe. Stacja posiada możliwość osłony obiektu w dwóch sektorach „za sobą” i „przed sobą” lub w obu sektorach równocześnie. SPN-40 pracuje w systemie automatycznym i ręcznym.

Stacja 1RL238

Dane Taktyczno-Techniczne

Zakres częstotliwości – 13 450-17 300 MHz;
Moc sygnału zakłóceń – powyżej 300 W (w impulsie);
Szerokość widma zakłóceń – 4-5 MHz;
Czułość odbiornika – około – 80 dB/W;
Rodzaj zakłóceń – wielokrotne impulsowe oraz kombinowane;
Liczba zakłócanych celi – do 3;
Głębokość zakłóceń – do 120 km;
Maksymalna odległość wykrywania:
Na dużych odległościach – 250-300 km;
Na małych wysokościach ograniczona bezpośrednią widocznością;
Zasięg automatycznego śledzenia celu – 100 km;
Czas rozwinięcia – 45 min;
Czas zwinięcia – 35 min.