Samobieżna wyrzutnia pocisków rakietowych vz.51

130 mm Samobieżna wyrzutnia pocisków rakietowych vz.51

Historia konstrukcji

Praga V3S. Na wyposażeniu armii czechosłowackiej samobieżna wyrzutnia znalazła się w 1956 roku.

130 mm wyrzutnia rakiet vz.51to rakietowa broń artyleryjska, używana do masowego strzelania na większych obszarach. Jest przeznaczony do niszczenia siły roboczej wroga, niszczenia pozycji wroga i siły ognia, niszczenia okopów i schronów. Wyrzutnia rakiet jest zamontowana na samochodzie terenowym Praga V3S. Aby zwiększyć gotowość bojową można transportować na krótszą odległość (według czechosłowackich procedur) 20-30 km nawet naładowany. Do odpalenia służy pojedynczy zapłonnik elektryczny, ładunek bojowy pocisku z głowicą odłamkowo-burzącą. 130 mm wyrzutnia rakiet vz.51 to broń artyleryjska z pełną kompensacją odrzutu podczas strzelania, która działa na zasadzie użycia siły reaktywnej. Wnętrze rur wyrzutni nie posiadają bruzd, lecz cztery żebra prowadzące. Stabilizację pocisku w locie osiąga się dzięki dużej rotacji pocisku (ładunku pocisku), która wynosi około 16 000 obr./min. Wystrzeliwuje z 32 pocisków odłamkowo-burzących pocisków o masie 24,2 kg. Każda wyrzutnia rakiet tworzy oddzielną jednostkę zdolną do strzelania, nawet jeśli inne wyrzutnie rakiet są wycofane z użycia Odpalanie salwy lub pojedynczych strzałów odbywa się za pomocą spustu elektrycznego zamontowanego po lewej stronie obudowy rakiety, umieszczonego w obudowie rakiety zamontowanej na wózku wyrzutni.

Vojenské Historické Múzeum, Piešťany, Słowacja

Wyrzutnia rakiet składa się:

wyrzutni prowadnic rakietowych

magazyny rakietowe

Dane podstawowe

strzelanie poza osią kabiny samochodu ciężarowego: w zakresie w pionie od 0 stopni do „ 50 stopni

zakres strzelania w płaszczyźnie poziomej 240 stopni, po 120 stopni na prawo i lewo od osi wzdłużnej wozu

Wyrzutnia rakiet była w stanie wystrzelić 32 sztuki niekierowanych rakiet 130 mm o wadze 24,2 kg, poruszających się z prędkością 410 m/s na odległość 8 200 m w ciągu 30 sekund.

3. Pułk Artylerii (załoga Salzburk) i od 1968 roku także w okręgu Even, gdzie znalazła się sekcja w 2. Pułku Artylerii (załoga Fehring). W trakcie przeprowadzania prac serwisowych Bundesheeru oryginalne samochody ciężarowe Praga V3S zostały zastąpione przez austriackie wozy Steyr 680M3. Wszystkie 18 przystosowano w ten sposób do wyrzutni rakiet używanych w 2. Batalionie Artylerii (załoga Gratkorn) jeszcze w połowie lat 80.-tych XX wieku.

https://www.valka.cz/CZK-vz-51-130mm-raketomet-t13303