RSSA „BAR”

RSSA „BAR” (Radioteodolitowy System Sondażowy Atmosfery) to nic innego jak zintegrowany obserwator pogody. Jest na wyposażeniu jednostek artylerii w celu sondowania atmosfery, pomiarów przyziemnych wartości elementów meteorologicznych, przetwarzania danych i opracowania informacji w celu zabezpieczenia meteorologicznego działań wojsk.

RSSA „BAR” zapewnia precyzyjne informacje meteorologiczne dla nowoczesnych systemów broni — ciśnienie atmosferyczne, temperaturę i wilgotność powietrza oraz prędkość i kierunek wiatru od powierzchni ziemi do wysokości ponad 30 km. System przeznaczony jest do automatycznego wykonywania w warunkach polowych radiosondażu atmosfery i pomiarów przyziemnych wartości elementów meteorologicznych oraz opracowania wyników pomiarów w postaci depesz meteorologicznych i przekazania ich użytkownikowi.

RSSA BAR jest elementem systemu rozpoznania i dowodzenia Wojsk Rakietowych i Artylerii – prowadzone przy pomocy tego systemu rozpoznanie meteorologiczne ma istotne znaczenie dla zapewnienia możliwości skutecznego wykonywania zadań ogniowych przez artylerzystów.