Moździerz piechoty wz.31

81 mm moździerz piechoty wz.31

Historia konstrukcji

Do 1926 roku na wyposażeniu wojska znajdowały się francuskie moździerze JD wz.16 oraz niemieckie wz.16. (17kB)Na przełomie lat 1925/1926 otrzymano 600 francuskich moździerzy wz.18 wraz z amunicją, co było rezultatem zawartej umowy w 1923 r. z firmą Stockes Gun CO. W te moździerze zaczęto stopniowo wyposażać pułki piechoty.

Obsługa działonu moździerzy składa się z:

-działonowego,

Ponadto dowódca kompanii karabinów maszynowych przydziela, zależnie od potrzeb, obsługę punktu amunicyjnego, z obsługi zapasowej kompanii karabinów maszynowych.

Zasady użycia:

Moździerze są przeznaczone głównie do następujących zadań:

Muzeum Wojska Polskiego, Warszawa

W wyjątkowych wypadkach:

Sposób wykonania zadań zależy przede wszystkim od rodzaju celu oraz ilości rozporządzalnej amunicji.

Należy dążyć do zaskoczenia ogniowego, unikając w miarę możności wstrzeliwania się i zasypując nieprzyjaciela krótkimi a gwałtownymi nawałami ogniowymi. Przygotowaniem do skutecznego zaskoczenia jest dobre i w porę przeprowadzane rozpoznanie celów i właściwa ocena odległości. Przy wykonywaniu ognia należy przestrzegać pasów bezpieczeństwa dla własnych oddziałów. Dowódca pułku może, zwłaszcza w działaniach zaczepnych, nakazać skupienie plutonów broni towarzyszącej z innych batalionów temu, na którego przedpolu będzie duża ilość gniazd karabinów maszynowych (zwłaszcza umocnionych w terenie) lub gdy trzeba będzie zrobić wyrwę w przeszkodach z drutu kolczastego.

Skład plutonu broni towarzyszącej:

Prócz tego dowódca kompanii karabinów maszynowych żąda od odwodowych oddziałów strzeleckich (gdy położenie bojowe tego wymaga) pomocy w przenoszeniu amunicji. Ponadto dowódca kompanii karabinów maszynowych przydziela, zależnie od potrzeb, obsługę punktu amunicyjnego, z obsługi zapasowej kompanii karabinów maszynowych.

Zasięg wystrzeliwanych granatów:

I – 970/420

Dowódca plutonu broni towarzyszącej nawiązuje i utrzymuje łączność z:

Ze względu na niewielkie zwykle odległości między działonami moździerzy w walce dowódca plutonu ma możność ściągnięcia działonowych do siebie i zaznajomienia ich z zadaniem. Po umówieniu znaków i sygnałów dźwiękowych oraz głosowych może bezpośrednio dowodzić i kierować ogniem plutonu.

Łączność z dowódcami oddziałów strzeleckich, które pluton wspiera, nawiązuje się przed samą walką przez bezpośrednie obopólne zapoznanie się z zdaniami i sposobami wsparcia. W tych wypadkach dowódca plutonu broni towarzyszącej utrzymuje w czasie walki łączność przez osobistą obserwację wspieranej jednostki. Obserwuje sam i przez swojego obserwatora przedpole wspieranej jednostki, aby jak najszybciej reagować na widoczne potrzeby i na żądania wsparcia ogniowego wyrażone przez pociski wskaźnikowe z innych broni (np. granatników).

Często w natarciu zapewnienie ciągłości wsparcia ogniowego zależeć będzie od posiadania linii telefonicznej, której przydział powinien zapewnić dowódca batalionu (zazwyczaj na wniosek dowódcy kompanii karabinów maszynowych).

Działon moździerzy występuje w boju w ramach plutonu broni towarzyszącej lub samodzielnie. Działon moździerzy w ramach plutonu wykonuje zadania według rozkazu dowódcy plutonu, zwalczając wskazane cele swym ogniem oddzielnie lub wspólnie z drugim działonem.

Działon moździerzy z plutonu wydziela się:

Muzeum Armii Poznań, Poznań

Dane techniczno – taktyczne:

Kaliber: 81 mm

Masa broni: 60 kg

Masa lufy: 20 kg

Masa dwójnogu: 18 kg

Masa płyty oporowej: 22 kg

Długość lufy: 1260 mm

Donośność maksymalna: 3000 m

Prędkość początkowa pocisku wz.30: 70-210 m/s

Szybkostrzelność: praktyczna do 20 strz./min

granat zwykły wz.30: 3,4 kg

 • granat ciężki wz.31: 6,5 kg

 • granat zadymiający

 • granat ćwiczebny wielokrotny wz.AR27

 • Jednostka ognia (JO) do moździerza – 25 granatów. Należność na pluton (na 2 moździerze łącznie, przy sprzęcie) – 2JO = 100 granatów, w tym: granat dużej pojemności – 19, granat małej pojemności – 79, granat wskaźnikowy – 2.

  Bibliografia

  1. Muzeum Wojska Polskiego (Warszawa)
  2. http://wojsko18-39.3ap.net/wrzesien/artyleria/modzierz81/mozdzierz81.html
  3. https://pl.wikipedia.org/wiki/81_mm_mo%C5%BAdzierz_piechoty_wz._31
  4. Muzeum Armii Poznań (Poznań)
  5. Narodowe Archiwum Cyfrowe