Desna-M

Desna-M – radziecka/rosyjska stacja radiolokacyjna obserwacji okrężnej.

Stacja radiolokacyjna służąca do określania trzech współrzędnych. Przeznczona do działania w warunkach występowania silnych zakłóceń. Przesyła informacje bezpośrednio do własnych samolotów myśliwskich oraz systemów dowodzenia wojskami OPL. Do prawidłowego działania stacja potrzebuje sztucznego wzgórza o wysokości około 6 m i płaszczyzny 200×200 m. Wynośne stanowiska dla 5 operatorów mogą być rozmieszczone w odległości do 1 km od stacji.
Stacje tego typu przechodzą obecnie modernizację która ma podnieść ich możliwości. Modernizowane do pełnej wersji cyfrowej co spowoduje redukcję obsługi, redukcję kosztów utrzymania stacji oraz zmniejszy jej pobór energii i zwiększy niezawodność.

Dane TaktycznoTechniczne:
Pasmo pracy decymetrowe;

Zasięg wykrycia:

Myśliwca lecącego na wysokości 10 km
300 km;
Górna granica wykrycia 40 km;

Prędkość obrotu (na minutę) 6;

Błędy w określaniu:

Azymutu 15 min;

Odległości 300 m;

Wysokości 500 m;

Maksymalna dopuszczalna prędkość wiatru 20 m/s;

Czas rozwinięcia 10 godz.;

Liczba osób obsługi 16.